Wat is hoogbegaafd?

Wat is hoogbegaafd?

Hoogbegaafdheid is een vorm van intelligentie die uitstijgt boven de gemiddelde intelligentiewaarden. Of iemand wordt bestempeld als hoogbegaafd hangt af van het IQ. Doorgaans spreekt men van hoogbegaafdheid wanneer iemand een IQ heeft van 130 of hoger.

De kenmerken van hoogbegaafdheid

Vaak valt hoogbegaafdheid al op in de kindertijd. Kenmerken die passen bij hoogbegaafde kinderen zijn:
  • Nieuwsgierig en leergierig
  • Goed geheugen (Fotografisch geheugen)
  • Veel interesses
  • Gevoel voor humor
  • Empatisch en betrokken bij anderen
  • Denken vroeg na over de zin van het leven
  • Grote algemene ontwikkeling
  • Taalgebruik valt op in verhouding tot leeftijdsgenoten

Vaststellen van hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid wordt vastgesteld door een gestandaardiseerde IQ Test. Volgens deze norm is 2% van de mensheid hoogbegaafdheid. Men gaat ervan uit dat hoogbegaafdheid een aangeboren eigenschap is.

Meer dan rationele intelligentie

In de praktijk blijkt iemand die hoogbegaafd is niet enkel rationeel intelligenter te zijn. Vaak zijn hoogbegaafde mensen ook sensitiever, bewuster en ervaren ze situaties intenser dan anderen.

Hoogbegaafdheid op scholen

Voor ouders met hoogbegaafde kinderen liggen er tal van uitdagingen in het verschiet. De uitdaging zit in het vinden van de balans tussen haalbare uitdaging en op de loer liggende verveling. Vrijwel altijd komen ouders voor de keuze te staan of het hoogbegaafde kind een klas over kan slaan.
Reactie plaatsen