Wat is beelddenken?

Wat is beelddenken?

Beelddenken is een manier van informatie verwerken waarbij je denkt in beelden en gebeurtenissen. Binnen de wetenschap wordt beelddenken de visuele cognitieve stijl genoemd.

Tegenover beelddenkers staan woorddenkers. Dit is een vorm van informatieverwerking waarbij je denkt in woorden en analyse.

Rechter hersenhelft

Je linkerhersenhelft is je denkende hersenhelft. De linkerhelft staat voor het denken in woorden, voor analyse, details, woorden en namen onthouden, taal, rekenen, schrijven en logisch redeneren.

Je rechterhersenhelft staat daarentegen voor overzicht, beelddenken, gevoelens, creativiteit, verbeelding, symbolen en innovatie. Beelddenker hebben doorgaans een dominante rechterhersenhelft.

Ben ik een beelddenker?

Uit onderzoek blijkt dat alle mensen in hun kleutertijd een voorkeur ontwikkelen voor beelddenken of taaldenken. Bij beelddenker gaan de ogen voor de oren. Of anders gezegd: bij een beelddenker draait het om wat hij ziet in plaats van om wat hij hoort.

Vraag je een beelddenker aan een auto te denken dan ziet hij het beeld van een auto. Een woorddenker ziet in gedachten het woord a-u-t-o verschijnen. De beelddenker ziet dus constant beelden verschijnen.

Beelddenken en hooggevoeligheidBeelddenkers en het schoolsysteem

Het huidige schoolsysteem is gebaseerd op taaldenken. Kinderen die als beelddenker denken kunnen vastlopen in deze systemen. Ze kunnen problemen ondervinden bij lezen, spellen, rekenen of organiseren.

Verband hooggevoeligheid en beelddenken

De kenmerken van hooggevoelige volwassenen, hooggevoelige kinderen en beelddenkers komen sterk overeen. Beiden zijn geneigd te leven vanuit de kenmerken die passen bij een dominante rechter hersenhelft.
Reactie plaatsen